Văn phòng VietPhone Building 4

323A Lê Quang Định. Diện tích từ 10-100m2. Trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng Bảo vệ 24/7

Văn Phòng Cùng Tòa Nhà