Văn phòng VietPhone Building 1

Ví trị tại 64-70 Nguyễn Đình Chiểu, Văn phòng 2-10 nhân viên, trang bị đầy đủ nội thất, bảo vệ 24/7, khóa riêng mỗi phòng.

Văn Phòng Cùng Tòa Nhà