• 64-70 Nguyễn Đình Chiểu
 • Văn phòng 2-10 nhân viên
 • Trang bị đầy đủ nội thất
 • Bảo vệ 24/7, khóa riêng mỗi phòng
 • Hướng tới khách hàng là những doanh nghiệp trẻ, nhà đầu tư, hay các startup xây dựng dịch vụ thuê văn phòng trọn gói với giá tầm trung và rẻ để phục vụ quý khách hàng, nhằm cắt giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp khách hàng.Với diện tích từ 9m2-30m2 đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp từ 2-10 nhân viên với chi phí tiết kiệm nhất hiện nay.Ngoài ra, các dịch vụ văn phòng ảo, văn phòng đại diện được đặt tại VietPhone Building 1 sẽ góp phần nâng cao hình ảnh công ty của quý đối tác.
 • Hướng tới khách hàng là những doanh nghiệp trẻ, nhà đầu tư, hay các startup xây dựng dịch vụ thuê văn phòng trọn gói với giá tầm trung và rẻ để phục vụ quý khách hàng, nhằm cắt giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp khách hàng.Với diện tích từ 9m2-30m2 đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp từ 2-10 nhân viên với chi phí tiết kiệm nhất hiện nay.Ngoài ra, các dịch vụ văn phòng ảo, văn phòng đại diện được đặt tại VietPhone Building 1 sẽ góp phần nâng cao hình ảnh công ty của quý đối tác.
 • Ngoài ra, các dịch vụ văn phòng ảo, văn phòng đại diện được đặt tại VietPhone Building 1 sẽ góp phần nâng cao hình ảnh công ty của quý đối tác.
 • Hướng tới khách hàng là những doanh nghiệp trẻ, nhà đầu tư, hay các startup xây dựng dịch vụ thuê văn phòng trọn gói với giá tầm trung và rẻ để phục vụ quý khách hàng, nhằm cắt giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp khách hàng.Với diện tích từ 9m2-30m2 đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp từ 2-10 nhân viên với chi phí tiết kiệm nhất hiện nay.Ngoài ra, các dịch vụ văn phòng ảo, văn phòng đại diện được đặt tại VietPhone Building 1 sẽ góp phần nâng cao hình ảnh công ty của quý đối tác.
 • Ngoài ra, các dịch vụ văn phòng ảo, văn phòng đại diện được đặt tại VietPhone Building 1 sẽ góp phần nâng cao hình ảnh công ty của quý đối tác.
 • Hướng tới khách hàng là những doanh nghiệp trẻ, nhà đầu tư, hay các startup xây dựng dịch vụ thuê văn phòng trọn gói với giá tầm trung và rẻ để phục vụ quý khách hàng, nhằm cắt giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp khách hàng.Với diện tích từ 9m2-30m2 đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp từ 2-10 nhân viên với chi phí tiết kiệm nhất hiện nay.Ngoài ra, các dịch vụ văn phòng ảo, văn phòng đại diện được đặt tại VietPhone Building 1 sẽ góp phần nâng cao hình ảnh công ty của quý đối tác.
 • Ngoài ra, các dịch vụ văn phòng ảo, văn phòng đại diện được đặt tại VietPhone Building 1 sẽ góp phần nâng cao hình ảnh công ty của quý đối tác.
 • Hướng tới khách hàng là những doanh nghiệp trẻ, nhà đầu tư, hay các startup xây dựng dịch vụ thuê văn phòng trọn gói với giá tầm trung và rẻ để phục vụ quý khách hàng, nhằm cắt giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp khách hàng.Với diện tích từ 9m2-30m2 đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp từ 2-10 nhân viên với chi phí tiết kiệm nhất hiện nay.Ngoài ra, các dịch vụ văn phòng ảo, văn phòng đại diện được đặt tại VietPhone Building 1 sẽ góp phần nâng cao hình ảnh công ty của quý đối tác.

Cẩm Nhung

Quản lý tòa nhà